ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ.


ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ.

Μιὰ πολὺ οὐσιαστικὴ ἐκδήλωση ἦταν αὐτὴ μὲ τὴν ὁποία ἔκλεισε ἐφέτος τὶς ἐργασίες του τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Καπαρελλίου. Στὶς 13 Ἰουνίου 2012, στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ, τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου ὑπὸ τὴν ἐπιμέλεια τῶν δασκάλων τους παρουσίασαν ἕνα πρόγραμμα μὲ ποικίλο περιεχόμενο, πολὺ διδακτικὸ καὶ συνάμα διασκεδαστικὸ, ἀρκετὰ ποιοτικὸ καὶ πολὺ ἐπιτυχημένο γιὰ τὴν ἠλικία τους.

Ὁ διευθυντὴς καὶ ἡ ὁμάδα τῶν δασκάλων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, φάνηκε ὅτι δούλεψαν ὄχι μόνο στὸ νοῦ τῶν μαθητῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν ψυχή τους. Ἦταν ἰδιαίτερα συγκινητικὸς ὁ ἐπίλογος τοῦ διευθυντὴ ποὺ ἀπεχαιρέτησε τοὺς μαθητὲς τῆς Ἔκτης Τάξεως καὶ τοὺς κάλεσε σὲ μιὰ συνεργασία τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀποχαιρετισμὸς καὶ τῶν ἄλλων δασκάλων. Ἡ στάση ὅλων ἄφησε ἐντυπώσεις, γιὰ τοὺς μαθητὲς θεωροῦμε ὅτι τὰ ἐρεθίσματα τῆς ἡμέρας ἦταν ἔντονα καὶ θὰ ἀφήσουν δυνατὲς ἀναμνήσεις, ἱκανὲς νὰ ἐπηρεάσουν θετικὰ τὴν πορεία τους, καθὼς ἕνας κύκλος τῆς ζωῆς τους ἔκλεισε καὶ ἀρχίζει ἕνας ἄλλος.

Δυστυχῶς δὲν εἴχαμε ἀρκετὴ «μνήμη» στὸ φακό μας γιὰ νὰ ἀποτυπώσουμε ὅλη τὴν παρουσίαση τοῦ προγράμματος καὶ συνάμα παρουσία τοῦ σχολείου στὰ πολιτιστικὰ δρώμενα τοῦ χωριοῦ. Ἐλπίζουμε στὴν ἀρωγὴ τῶν γονέων καὶ ἄλλων εἰκονοληπτῶν τῆς περιστάσεως.

Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ τονίσωμε εἶναι ὅτι οἱ δάσκαλοι μὲ τὴν πρωτοβουλία τους μᾶς ἔφεραν μὲ νοσταλγία πίσω σὲ ἄλλες ἐποχὲς, ὅπου τὸ σχολεῖο συμμετεῖχε δημιουργικὰ στὴν κοινωνικὴ, καλλιτεχνικὴ, πολιτιστικὴ, πνευματικὴ, οἰκονομικὴ κίνηση καὶ ζωὴ.

Στὴν τοπικὴ μας κοινωνία ἡ ἐκδήλωσι ἀπετέλεσε μιὰ πολύ καλὴ παρένθεση. Συγχαρητήρια στοὺς μαθητὲς, τοὺς δασκάλους καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους παράγοντες ποὺ συνετέλεσαν στὴν ἐπιτυχία της.